POVRAĆAJ KUPLJENE ROBE


Naš osnovni cilj je da sa našim kupcima ostvarimo odnos poverenja i pružimo usluge prema željama i potrebama kupaca. Ukoliko se ipak dogodi da budete nezadovoljni isporučenim proizvodom, budite sigurni da će Vaš prigovor biti rešen u skladu sa važećim zakonskim normama.

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od isporuke robe, prodavcu pismeno javi odustajanje od porudžbine, i to na elektronsku adresu: huaweiexpiriencestore@mison.rs bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi sam Kupac.

Potrošač može popuniti i obrazac za raskid ugovora. Potrošač je u obavezi da posle toga robu vrati prodavcu najkasnije 14 dana od pismenog obaveštenja.

Kod Ugovora o prodaji, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u posed Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. U slučaju da Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u posed Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u posed Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka. Prodavac vraća celokupnu plaćenu sumu za uređaj odmah, ako je moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema poruke o odustajanju od porudžbine.

Trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

Pogledajte kompletne Uslove korišćenja